Profil zastupitele

Dana Kořínková

zastupitel

mandát na období: 2014 - 2018
za politickou stranu: Sdružení nezávislých kandidátů