Profil zastupitele

Mgr. Martin Frgal

zastupitel

mandát na období: 2018 - 2022
za politickou stranu: Troubky 2018