Profil zastupitele

Mgr. Vladimíra Hanzlíková

radní

mandát na období: 2018 - 2022
za politickou stranu: Troubky 2018