Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva, ze dne 5. 11. 2020
Detaily zasedání

 
  

1 Úvod, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu

1.1 Určení zapisovatele

1.2 Volba ověřovatelů

1.3 Schválení programu

2 Pronájmy

2.1 Pronájem bytových prostor v přízemí v budově č. p. 28

2.2 Pacht pozemku p. č. 2013/2

2.3 Záměr pronajmout bytové prostory v I. patře v budově č. p. 28

3 Pozemky

3.1 Záměr prodat/směnit část pozemku p. č. 2386

3.2 Záměr prodat/směnit část pozemku p. č. 555

3.3 Záměr prodat/směnit část pozemku p. č. 556

3.4 Záměr prodat/směnit pozemek p. č. 2436

4 Nabytí nemovistostí do majetku obce

4.1 Pozemek p. č. 280

4.2 Pozemek p. č. 2506

4.3 Pozemek p. č. 2517

5 Rozpočtová opatření

5.1 Projednání rozpočtového opatření č. 13

5.2 Projednání rozpočtového opatření č. 14

5.3 Projednání rozpočtového opatření č. 15

6 Zpráva starosty

7 Parkovací plochy na prostranství před sokolovnou.

8 Revitalizace návesní zeleně

9 Ostatní

10 Diskuze a závěr