Profil zastupitele

Ing. Jana Murová

starosta

mandát na období: 2018 - 2022
za politickou stranu: ANO 2011