Usnesení ze schůze Rady č. 115 ze dne 5. 10. 2022
Detaily zasedání

 
   tisknout pouze vybrané
R115/1/2022
Rada městyse Cítoliby schvaluje předložený návrh programu jednání rady.
5 / 0 / 0
Pro: 5| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Zdeněk Borl
Bc. Lenka Hronková
Petr Jindřich
Jaromír Makarius
Petr Novák
R115/2a/2022
Rada městyse Cítoliby bere na vědomí vyjádření majitele kompostárny k zajištění dopravní obslužnosti kompostárny v Cítolibech zejména vozidly nad 12 tun a k navýšení stávající kapacity na 3200 tun a nemá dalších připomínek. Návrh žadatele na změnu dopravního značení rada neprojednala.
5 / 0 / 0
Pro: 5| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Zdeněk Borl
Bc. Lenka Hronková
Petr Jindřich
Jaromír Makarius
Petr Novák
R115/2b/2022
Rada městyse Cítoliby bere na vědomí informaci k možnému křížení financování projektu "Lávka Cítoliby" a postupuje informaci nové Radě městyse.
5 / 0 / 0
Pro: 5| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Zdeněk Borl
Bc. Lenka Hronková
Petr Jindřich
Jaromír Makarius
Petr Novák
R115/2c/2022
Rada městyse Cítoliby bere na vědomí informaci o zasedání hodnotící komise veřejné zakázky "Lávka Cítoliby" a očekává na svém příštím zasedání zápis z projednání.
5 / 0 / 0
Pro: 5| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Zdeněk Borl
Bc. Lenka Hronková
Petr Jindřich
Jaromír Makarius
Petr Novák
R115/2d/2022
Rada městyse Cítoliby Rada městyse Cítoliby souhlasí s realizací "Rozšíření kamerového systému OP Cítoliby" od společnosti M&M alarm s.r.o. za cenu 164.426,90 Kč vč. DPH dle předložené nabídky. 
5 / 0 / 0
Pro: 5| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Zdeněk Borl
Bc. Lenka Hronková
Petr Jindřich
Jaromír Makarius
Petr Novák
R115/2e/2022
Rada městyse Cítoliby bere na vědomí informaci o zrušení veřejné zakázky "Řešení dešťových vod mateřské školy Cítoliby" z důvodu nepodání nabídek a požaduje od administrátora cenovou nabídku na opakování výzvy.
5 / 0 / 0
Pro: 5| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Zdeněk Borl
Bc. Lenka Hronková
Petr Jindřich
Jaromír Makarius
Petr Novák
R115/3/2022
Rada městyse Cítoliby bere na vědomí zápisem z kontroly Kontrolního výboru provedené dne 9.9.2022 v kanceláři Úřadu městyse a předkládá jej zastupitelstvu.
5 / 0 / 0
Pro: 5| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Zdeněk Borl
Bc. Lenka Hronková
Petr Jindřich
Jaromír Makarius
Petr Novák
R115/4/2022
Rada městyse Cítoliby bere na vědomí zápis z kontroly Finančního výboru provedené dne 23.9.2022 v kanceláři Úřadu městyse a předkládá jej zastupitelstvu.
5 / 0 / 0
Pro: 5| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Zdeněk Borl
Bc. Lenka Hronková
Petr Jindřich
Jaromír Makarius
Petr Novák
R115/5/2022
Rada městyse Cítoliby bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Cítoliby za rok 2022 a předkládá jej zastupitelstvu.
5 / 0 / 0
Pro: 5| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Zdeněk Borl
Bc. Lenka Hronková
Petr Jindřich
Jaromír Makarius
Petr Novák
R115/6a/2022
Rada městyse Cítoliby požaduje osobní schůzku se zájemcem o pronájem Restaurace DD a souhlasí s jejím zařazením na první bod příštího jednání rady 19.10.2022.
5 / 0 / 0
Pro: 5| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Zdeněk Borl
Bc. Lenka Hronková
Petr Jindřich
Jaromír Makarius
Petr Novák
R115/6b/2022
Rada městyse Cítoliby stanovuje cenu pronájmu DD na soustředění TŠ Fénix ve dnech 12.-13.11.2022 na paušální částku 1.000,- Kč a souhlasí s fakturací dle skutečně pronajaté doby v hodinové sazbě TŠ Fénix v období od 9/2022 do 12/2022. 
5 / 0 / 0
Pro: 5| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Zdeněk Borl
Bc. Lenka Hronková
Petr Jindřich
Jaromír Makarius
Petr Novák
R115/7/2022
Rada městyse Cítoliby pověřuje starostu konzultací dopravní situace s projektantem, který pro městys připravoval vodorovné dopravní značení.
5 / 0 / 0
Pro: 5| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Zdeněk Borl
Bc. Lenka Hronková
Petr Jindřich
Jaromír Makarius
Petr Novák
R115/8/2022
Rada městyse Cítoliby bere na vědomí předložené informace a schvaluje pronájem učebny ZŠ Cítoliby, Tyršovo nám. 56, Cítoliby za účelem provozu volnočasových aktivit pro místní občany (kurzy angličtiny a zdravotní masáže) s nájmem 50,- Kč/hod. dle předloženého návrhu.
5 / 0 / 0
Pro: 5| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Zdeněk Borl
Bc. Lenka Hronková
Petr Jindřich
Jaromír Makarius
Petr Novák
R115/9/2022
Rada městyse Cítoliby svolání 1. ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva městyse na 23.8.2022 od 18 hodin v DD. Materiály obdrží zastupitelé v souladu s jednacím řádem min. 7 dní předem, podklady pro svolání dodají radní kanceláři úřadu do 14.10.2022.
5 / 0 / 0
Pro: 5| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Zdeněk Borl
Bc. Lenka Hronková
Petr Jindřich
Jaromír Makarius
Petr Novák
R115/10a/2022
Rada městyse Cítoliby souhlasí s navýšením záloh na elektrickou energii a plyn v návaznosti na podepsané smlouvy dle návrhu ekonomky.
5 / 0 / 0
Pro: 5| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Zdeněk Borl
Bc. Lenka Hronková
Petr Jindřich
Jaromír Makarius
Petr Novák
R115/10b/2022
Rada městyse Cítoliby nařizuje šetření energiemi, přijetí úsporných opatření a pravidelné hlášení stavů měřidel ke konci měsíce do kanceláře úřadu městyse.
5 / 0 / 0
Pro: 5| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Zdeněk Borl
Bc. Lenka Hronková
Petr Jindřich
Jaromír Makarius
Petr Novák
R115/10c/2022
Rada městyse Cítoliby požaduje od společnosti MAKARIUS Elektroslužby s.r.o. cenovou nabídku na výměnu reflektorů směrovaných na památky na Tyršově nám., návrh možnosti jejich vypnutí v nočních hodinách (k projednání na RM 19.10.2022) a požaduje upravit spínací bod v Chlumčanské ul. (ovlivňuje jej bezprostřední zeleň).
5 / 0 / 0
Pro: 5| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Zdeněk Borl
Bc. Lenka Hronková
Petr Jindřich
Jaromír Makarius
Petr Novák
R115/11/2022
Rada městyse Cítoliby souhlasí se snížením nájemného za sál a předsálí Dělnického domu na akci "Halloween párty" dne 15.10.2022 na 1/2, tj. 2.500,- Kč vzhledem k dopolednímu programu pro děti.
4 / 1 / 0
Pro: 4| Proti: 1| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Zdeněk Borl
Bc. Lenka Hronková
Petr Jindřich
Jaromír Makarius
Petr Novák

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo, či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Rada městyse Cítoliby bere na vědomí informace společnosti ELECTROSUN s.r.o. o postupu prací na projektu "Výměna svítidel z NPO 2022".
Rada městyse Cítoliby bere na vědomí informace k přehledu úkolů a usnesení.
Rada městyse Cítoliby bere na vědomí dokumenty "Výsledná činnost za měsíc ZÁŘÍ 2022" a "Čtvrtletní zpráva k činnosti OP Cítoliby za 07-09/2022" .
Rada městyse Cítoliby bere na vědomí informace Mikroregionu Lounské Podlesí.

Výsledky projednávání, která nebyla přijata

Rada městyse Cítoliby souhlasí se snížením nájemného za sál a předsálí Dělnického domu na akci "Halloween párty" dne 15.10.2022 na 1.000,- Kč vzhledem k dopolednímu programu pro děti.
1 / 4 / 0
Pro: 1| Proti: 4| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Zdeněk Borl
Bc. Lenka Hronková
Petr Jindřich
Jaromír Makarius
Petr Novák