Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva, ze dne 21. 2. 2023
Detaily zasedání

 
  
Upozornění: Jedná se o neúplný zápis. Plná verze zápisu je k dispozici na obecním úřadě.

1 Přivítání, kontrola účasti

2 Jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

3 Program jednání zastupitelstva

4 Zprávy z obce

5 Udělení Čestného občanství

6 Směna části obecního pozemku parc č. 2257 za část pozemku parc. č. 1041/5

7 Dar pozemku obci, parc. č. 155

8 Diskuse