Zápis č. 7 ze zasedání Zastupitelstva, ze dne 9. 5. 2023
Detaily zasedání

 
  
Upozornění: Jedná se o neúplný zápis. Plná verze zápisu je k dispozici na obecním úřadě.

1 Přivítání, kontrola účasti

2 Jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

3 Program jednání zastupitelstva

4 Zprávy z obce

5 Závěrečný účet a závěrka obce Hrusice za rok 2022

6 Závěrka Mateřské školy Hrusice, p. o. za rok 2022

7 Smlouvy o zřízení věcných břemen - Napojení Hrusic na VDJ Peleška

8 Rozpočtové opatření č. 4/2023

9 Poskytnutí dotace spolku Ladův národopisný soubor z Hrusic

10 Diskuze, závěr