Zápis č. 8 ze zasedání Zastupitelstva, ze dne 20. 6. 2023
Detaily zasedání

 
  
Upozornění: Jedná se o neúplný zápis. Plná verze zápisu je k dispozici na obecním úřadě.

1 Přivítání, kontrola účasti

2 Jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

3 Program jednání zastupitelstva

4 Darování pozemků parc. č. 2295 a 2269 Středočeskému kraji

5 Převzetí pozemků parc. č. 2244/1-18 do vlastnictví obce Hrusice z vlastnictví Středočeského kraje

6 Dotace a dary pro spolky působící v obci Hrusice

7 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - České dráhy/Obec Hrusice - akce napojení na vodojem Peleška

8 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - Povodí Vltavy/Obec Hrusice - akce napojení na vodojem Peleška

9 Vstup obce Hrusice do DSO Společná voda

10 Rozpočtové opatření

11 Zadání vyhotovení projektové dokumentace, oprava nadjezdu nad dálnicí D1

12 Zveřejnění záměru prodeje části obecních pozemků

13 Diskuse